Historia

naszej parafii
I

 

 

 

Krótka historia naszej świątyni

Kościół parafialny powstał niemal równocześnie z lokacją miasta Ostroróg. Za sprawą Sędziwoja, wojewody poznańskeigo, 17 listopada 1432r. biskup Stanisław Ciołek wystawił przywilej fundacyjny kolegium mansjonarzy. Parafia Ostroróg od początku swego istnienia należała do diecezji poznańskiej. Kościół jak i plebania znalazły się w rękach braci czeskich, sytuacja zmieniła się na przełomie XVI i XVII wieku. Na mocy ustawy sejmowej pochodzącej z 1588 roku o rewindykacji sprofanowanych kościołów katolickich, ksiądz proboszcz kanonik Andrzej Swiniarski odzyskał świątynię.

W dawnych czasach największym wrogiem świątyń i wspaniałych budowli były pożary. Nie oszczędziły one też naszego kościoła, który kilkakrtonie wraz z częścią miasta został całkowicie zniszczony. Jednakże za każdym razem był odbudowywany.

Opierając się na dokumentacji, która przetrwała do czasów współczesnych, możemy powiedzieć, że początkowo była to świątynia w stylu późnogotyckim, w całości murowana, trzynawowa, dach pokryty był gontem lub dachówką. Nad wejściem od strony zachodniej wznosiła się wieża z zegarem.  Obecna bryła świątyni pochodzi z 1776 roku, zbudowana za sprawą ówczesnego właściciela ziem ostrorogskich Adama Kwileckiego, kasztelana przemęckiego. Jak wspominają ówczesne dokumenty jest to kościół orientowany, murowany, otynkowany i oszkarpowany, to znaczy otoczony pochyłymi murami podpierającymi z boku ściany budynku. Całość otacza mur z trójarkadową bramą.

 

II

 

 

 

Proboszczowie na przetrzeni lat

 • ks. kan. Andrzej Swiniarski 1641 - 1655
 • ks. Józef Zenkteler - 1900
 • ks. Włodzimierz Sypniewski 1900 - 1933
 • ks. Stanisław Waraczewski 1933 - 1938
 • ks. Jan Kaja 1938 - 1942
 • ks. Wacław Juszczak 1945 - 1946
 • ks. Tomasz Malepszy 1946 - 1955
 • ks. Alojzy Becker 1955 - 1970
 • ks. Wacław Juszczak 1970 - 1982
 • ks Henryk Szwarc 1982 - 1989
 • ks. kan. Kazimierz Wencel 1989 - 2011
 • ks. Krystian Sobczak 2011 - obecnie
 •  

   

  III

   

   

   

  Księża pochodzący z naszej parafii

 • ks. Kazimierz Neugebauer 1947 +2011
 • ks. Józef Sikorski 1953 +1976
 • ks. Florian Grzesiak T. Sal. 1954
 • ks. Tadeusz Czaja OMI 1961 +2009
 • ks. Ireneusz Greczka 1982 +1990
 • ks. Roman Janecki 1985
 • ks. Marek Pawlak 2003
 •