regulamin cmentarza

PLIK PDF

Wykaz dokumentów potrzebnych do pogrzebu

1. Akt zgonu.

2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

3. Jeśli pogrzeb odbywa się poza parafią mijesca zamieszkania, parafia wystawia świadectwo religijności i zgodę na pogrzeb w innej parafii